London

London is a city located in United Kingdom. It is also the country’s capital city. London is one of the most visited cities measured by the international arrivals. Also it has the busiest airport schedules. London is considered to be one of the world’s most important global cities. Some sources say that the 13,7% of the United Kingdom’s population live in London. London is very expensive but the city’s historical attractions are worth the price. The city was founded by Roman civilizations. It’s name was Londonium in Latin. Later the pronunciation and the spelling has changed. In 18-19 centuries London has rebuilt and modernized by a Baroque architect Christopher Wren. London includes many varieties of architecture styles due to it’s history. The only house in London to survive until now from before the Great Fire in 1666 is the 41 Cloth Fair. It was built between 1597 and 1614. It’s the making the oldest house in the city that is still standing. We can say that London is a combination of new, old, modern and ancient cultures. Now it is the largest city of the UK. It still continues to develop in economic, education, fashion and many other spheres.

Նախագծային ուսուցման ստուգատես Կրթահամալիրի 30-ամյակ

Մհեր Իսրաելյան «Երեք քայլ երկնքից անդին»

Մհեր Իսրաելյանի «Երեք քայլ երկնքից անդին» ստեղծագործությունը ոգեշնչող երանգ ունի: Այն ներկայացնում է զրույց պապի և փոքրիկ Նարեի միջև: Զրույցն անվախության մասին է: Ասվում է «Իրականում, կարկուտն այնքան էլ սարսափելի չէ։ Առավոտյան, եթե քարանձավից դուրս գա, երկչոտ արևն էլ ավելի համարձակ շողարձակի»: Այս տողերը ասում են, որ հաճախ մեզ վախենալու թվացող երևույթները այդքան էլ սարսափելի չեն իրականում: Եթե փորձենք, կհասնենք հաջողության, իսկ եթե չփորձենք կմնանք անպատասխան ու կենթադրենք, թե կարո՞ղ էր ավելի լավ լիներ: Պատմվածքի սկզբում և վերջում նշվում է հետևյալ միտքը՝ «Մի վախեցիր փոքրիկս, գնա առաջ, քայլ գցիր, ոչ ոք չի կարող փակել քո ճանապարհը։ Մեկ-երկու-երեք»: Այն բոլորին կարող է առաջ գանող միտք հանդիսանալ: Մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի մեր վախերը փակեն հաջողության ճանապարհը:

Ազատություն

Ազատությունը կարելի է սահմանել շատ ձևերով: Ես կարծում եմ, որ ամենակարևորըընտրության ազատությունն է, երբ մարդն ազատ է իր ընտրությունները կատարելիս: Բոլորսորոշակի չափով ազատ ենք: Իհարկե օրենքի սահմաններում: Հաճախ մարդիկ չենգնահատում իրենց ունեցած ազատությունը, կամ կենտրոնանում են իրենց արգելված բաներիվրա: Բայց եթե չլինեն այդ սահմանափակումները և օրենքը, ապա աշխարհը կվերածվիավերակի:

Բարդությունների տեսակներ

Գործնական քերականություն

Բարդությունների տեսակները

1.Դո՛ւրս գրել հոդակապ ունեցող բառերը։

Հյուրախաղ, շաքարավազ, տնամերձ, օձաձուկ, լայնարձակ,մրգահյութփորձանոթ, հողագունդ, արծաթագործ, լուսարձակ, նախշազարդ, ալրաղացհայազգի, ծաղկափոշի, նույնարմատ, ծառատունկ, լողավազան, հորդաբուխ, քարածուխ, գառնարած, ժամագործ, դիմաքանդակ, ծաղկամանսալահատակ, հորդառատ, մեծարժեք, միջանցիկ, եռավանկ, լեռնաշխարհդրամարկղ, կավահող, երկանդամ, քաղցրահամ, սրատամ, ժպտադեմհիշարժան, շաքարաման, գորգագործ, զովաշունչ, ցուցահանդես, քարանձավջրագռավ, լուսամուտ, զբոսավայր, հացաթխում։

 

 2. Կազմե՛լ արև, լույս, հող, ջուր, նկար արմատներով բաղադրված 5-ական բարդություն:

արևածագ, արևկողմ, լուսամուտ, լուսաստղ, հողագործ, ջրառատ, լուսանկար:

 

 3. Դո՛ւրս գրել երկու արմատից և մեկ ածանցից կազմված բառերը (բառի մեջ կարող է լինելնաև հոդակապ)։

Մտավորականություն, առաջնորդ, ապառիկ, բացահայտգնողունակություն, գրանցում, շաբաթօրյակ, դասական, երկընտրանք, եկամտաբերություն, ընկերություն, երկկողմանի,, տանտիրուհի, պարտավորություն, գծագրական, խտրականությունկենսագործունեություն, կանխավճար, մրցակցություն, ֆիրմայինողնաշարավոր, ձեռնարկատիրություն, սահմանափակություն, շուկայական, ճանապարհաշինական, վերավաճառք, աշխատաժամանակտնտեսագիտություն, տնտեսություն, կանխակալ:

 

 4.Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել հնչյունափոխված բաղադրիչ ունեցող և չունեցողկրկնավոր բարդությունները։ Կազմե՛լնախադասություն՝ երեքում գործածելով հնչյունափոխված, իսկ մյուս երեքում՝չհնչյունափոխված բաղադրիչով բարդություն։

Բարակմարակ, հեռուհեռու, արագարագ, ամանչաման, պարապսարապ, քուլաքուլա, առոքփառոք, տեղտեղ, մանրմունր, զույգզույգ, փոքրմոքր, այլունփայլուն, խումբխումբ, մարդմուրդ։

 

5. Կազմե՛լ տրված կաղապարներին համապատասխան բարդություններ։

բեմահարթակ(Արմատհոդակապարմատվերջածանց), անօրինական(նախածանցարմատվերջածանց), (նախածանցհոդակապարմատ), լուսատու(արմատհոդակապարմատ)։

Ա․ Իսահակյան ՝՝Մի մրահոն աղջիկ տեսա՛՛

Բանաստեղծություն

Ա․ Իսահակյանի այս բանաստեղծությունը նվիրված է մի աղջկա, ում նա տեսավ Ռիալտոյի կամուրջին։ Այդ կամուրջը Վենետիկի ամենահին կաուրջներից առաջինն ու ամենահինն է։ Բանաստեղծությունում նա նկարագրում է աղջկան, ասում, թե ինչպես է գերվել նրա արտաքինով։ Ինչքան էլ հիացմունք է արտահայտում աղջկա մասին , բանաստեղծությունն ամփոփում է ասելով, որ չի խաբվի նրա գեղեցկությանը։ Այդ աղջկանից առաջ մի կին արդեն կոտրել էր իր սիրտը։

«Սասնա Ծռեր» էպոսը

Էպոսը ժողովրդի կողմից ստեղծված բանավոր մեծածավալ ստեղծագործություն է, որտեղ արտահայտվում են տվյալ ժողովրդի ձգտումները, երազանքները, պատմությունը:  «Սասնա Ծռեր» վիպերգի մասին առաջին անգամ հիշատակել են պորտուգալացի ճանապարհորդները: Էպոսը առաջին անգամ գրի է առել Գարեգին Սրվանձտյանը, որը 1874 թվականին տպագրվել է «Սասունցի Դավիթ» կամ «Մհերի դուռ» վերնագրով: Երկրորդ տարբերակը գրի է առել Մանուկ Աբեղյանը, որը 1878 թվականին «Դավիթ և Մհեր» անունով: Էպոսում պատկերվում է 8-10-րդ դարերի հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության դեմ: Էպոսը բաղկացած է 4 մասից՝ Սանասար և Բաղդասար, Մեծ Մհեր, Սասունցի Դավիթ, Փոքր Մհեր: Հերոսները իրար հետ կապված են արյունակցական կապով՝ պապ, որդի, թոռներ: Էպոսի ճյուղերը սկսվում են նախերգական հատվածներով, որտեղ օղորմի է տրվում տվյալ ճյուղի հերոսներին: Հայ գրողներից էպոսը մշակել են Հովհաննես Թումանյանը, Ավետիկ Իսաակյանը, Եղիշե Չարենցը, Նաիրի Զարյանը: 1939 թվականին էպոսի հազարամյակի պատվին 60 պատումներից կազմվեց այսօրվա բնագիրը: 1964 թվականին աշխարհի էպոսների միջազգային մրցույթում «Սասնա Ծռեր» վիպերգը գրավեց առաջին տեղը:

 

Առաջադրանքներ.

1. ինչպե՞ս եք գնահատում Մեծ Մհերի  Մսր մեկնելու քայլը:

2. Ո՞վ էր էպոսի ձեր սիրելի հերոսը, ինչու՞:

3. Մարդկային ինչ թուլություններ ուներ Դավիթը:

Էպոսում Դավթին կոչում էին հայրենասեր, քաջ և դյուցազուն: Բայց նա ուներ թուլություններ: Նա միշտ ազնիվ էր պայքարում: Առանց վերամշակելու իր գործողությունները և դա հաճախ իրեն վնաս էր ծառայում: Նաև էպոսում նրան անվանում են միամիտ և ծուռ ,  որը նշանակում է խենթ:

 

4.  Համեմատեք Դավթի և Մելիքի կերպարները՝ նշելով տարբերությունները և ընդհանրությունները:

Մելիքը

 

5. Ինչպե՞ս է էպոսում դրսեվորվում ջրի պաշտամունքը:

Ըստ էպոսի, հերոսները իրենց ուժը ստանում էին ջրից: Էպոսի հերոսներ Սանասարն ու Բաղդասարը ծնունդ են առել ջրից: Իրենց մայրն էր Ծովինարը:

 

6. Էպոսից ընտրեք դեպքերի շարժում նկարագրությունը, քնարականությունը, երգիծանքը ցուցադրող հատվածները և ներկայացրեք:

7. Թվարկեք էպոսի կին հերսներին. Ու՞մ կերպարն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս և ինչու:

Էպոսի կին հերոսներն են՝ Ծովինարը,

 

8. Ի՞նչ եք կարծում եկել է արդյոք Մհերի քարայրից դուրս գալոււ պահը: Հիմնավորեք պատասխանը:

9. Ինչու՞ պետք է Փոքր Մհերը անմահ ու անժառանգ մնար էպոսում:

Փոքր Մհերը դավաճանել էր Դավթի մորը: Այդ պատճառով Դավիթը նրան պատժելու համար անիծեց, ասելով, որ նա ապրի անմահ ու անժառանգ:

Չարլի Չապլին

Չարլի Չապլինը բրիտանացի դերասան, ռեժիսոր և միմոս էր։ Նա ծնվել է Լոնդոնում, և ապրել է աղքատ ընտանիքում։ Իր հայրը մահացավ, երբ նա փոքր էր, իսկ մայրը ուներ ծանր հիվանդություն։ Չարլին և իր եղբայրը սկսեցին ինքնուրույն իրենք իրենց խնամել։ Երբ նա սկսեց ֆիլմեր նկարահանել, նա ինքնուրույն ստեղծագործում էր ֆիլմի երաժշտությունը։ Չարլին մահացավ 1977 թվականին Ամանորին։ Մոտ երեք ամիս հետո իր գերեզմանից գողերը գողացան իր մարմինը։ Մարմինը հետ վերադարձնելու համար նրանք Չարլիի ընտանիքից պահանջեցին 600,000 դոլար։ Ունա Չապլինը, ով հայտնաբերեց, որ մարմինը չկա, դիմեց ոստիկաություն, և գողերին տարան բանտ։ Սակայն նրանք գրեցին Ունային ներողություն խնդրող նամակներ։ Ռուս գիտնական Լյուդմիլա Գեորգեվնան հայտնաբերեց թզուկ մոլորակ, որն անվանեց Չապլինի անունով։ Չարլիի վերջին կնոջ հետ նա ապրեց 25 տարի։ Նրանք ունեին 12 երեխա։