My day at home

Due to a worldwide pandemic schools, kindergartens and other entertainment centers have been closed until now. Quarantine has changed my daily routine a lot. Back then I used to go out a lot, go to school and other classes and I was used to my old way of managing my time. Now since I don’t have to go to school, and my after school classes are online too, I do all my responsibilities at home. Whilst staying at home I get more time to relax and spend that time on my hobbies. I spend more time on piano classes and practice for the exam. Besides doing school work and piano, I often FaceTime or chat with my friends so I don’t miss them too much. I watch series and movies to entertain myself and not stay bored. Sometimes we go on picnics or trips with my family outside Yerevan, of course while staying safe and careful. All the free time is good if you find a way to spend it right, though I miss life before quarantine a lot.

Մարդը կլիմայի փոփոխության պատճառ

Մոլորակի կլիման ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է գլոբալ միջին ջերմաստիճանի զգալի տատանումներով։ Սակայն ներկա ժամանակահատվածում կատարվող փոփոխությունները ընթանում են ավելի արագ, քան անցյալում եղած դեպքերի ընթացքը։ Այս արագացումը և անկանխատեսելի փոփոխությունները խնդիր են, որովհետև այն ավելի արագ է փոխում Երկրի բնակիչներին սովոր կլիման, և նրանք չեն հասցնում սովորել այդ պայմաններին, ինչը խոչնդոտ է հանդիսանում առողջ ապրելակերպին։ Կլիմայի փոփոխությունը ներառում է ոչ միայն ջերմաստիճանի բարձրացում, այլ նաև ծայրահեղ եղանակի փոփոխություններ, ծովի մակարդաի բարձրացում, և այս իրադարձություններն առաջացնում են բնական աղետներ, որոնք վնաս են պատճառում շրջանի կենդանիներին և մարդկանց։ Գոյություն ունի գերակշռող գիտական համաձայնություն, որ գլոբալ կլիմայի փոփոխությունը հիմնականում տեխնածին է, այսինքն առաջանում է մարդկանց կողմից։ Առայժմ խոշորագույն վնասը պատճառում են վառելիքների՝ ածուխի, գազի և յուղի այրումը, որը մեծացրել է ջերմոցային գազերի կոնցենտրացիան՝ ածխաթթու գազը մեր մթնոլորտում: Այս եզրակացությունը մարդիկ դեռ արել են վաղ 1980ականներում։ Կատարվել են հաշվառումներ և ուսումնասիրություններ։ Կլիմայի փոփոխությունն արդեն իսկ ունենում է կործանող ազդեծություն ունենալ մարդկային կյանքի վրա։ 

Source

Հողային ռեսուրսներ

Հողը բնության ամենագլխավոր պաշարներից է, գյուղատնտեսության գլխավոր արտադրամիջոցը: Երկար ժամանակ է մարդիկ օգտագործում են հողը բերք ստանալու համար, և շարունակում են ուսումնասիրել հեղի հատկությունները։ Հողն օժտված է ֆիզիկաքիմիական որոշակի հատկություններով, մասնավորապես՝ բերրիությամբ։ Հողում աճում են բերքատու և ոչ բերքատու բույսեր։ Հողը հանդիասնում է գյուղատնտեսական աշխատանքի անփոխարինելի միջոց։ Գյուղատնտեսության աշխատանքում բարձր բերք ստանալու համար հարկավոր է մարդու տնեսական գործունեությունը, պարարտացում և խնամք։ Հողի բերիությունը կախված է դրա մգությունից։ Որքան հողը հարուստ է հումուսով, այնքան բարձր է նրա բերքատվությունը։ Հողի բերիացման մեջ մեծ դեր ունի իր մեջ պարունակվող հումուսը։ Հողերի կորստի հիմնական պատճառներից են էրոզիան, ոռոգման բացասական հետևանքներ, հողերի հյուծում և օտարում։ Այս հողերն ի վերջո հայտնվում են օվկիանոսներում, լցվում են լճերն ու ջրամբարները։ Յուրաքանչյուր տարի երկրագունդը կորցնում է 75 մլրդ տոննա հող։

Հողային ռեսուրսների պահպանությունը և ռացիոնալ օգտագործումը

Հողերի պահպանման գլխավոր ուղղությունն էրոզիայի դեմ պայքարն է: Հողի էրոզիայի դեմ պայքարելու գործում կարևոր նշանակություն ունի գյուղատնտեսական արտադրության ճիշտ
կազմակերպումը։ Հողերի պահպանության տարածված եղանակ է հողերի վերականգնումը
(ռեկուլտիվացիա): Հողերի ռեկուլտիվացիան բաղկացած է երկու փուլից՝ տեխնիկական և
կենսաբանական: Հողային ռեսուրսները պահպանելու և վերականգնելու հետ միասին մարդիկ
շահագրգռված են այդ ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումով: Դա հողերի այնպիսի
օգտագործումն է, երբ ոչ միայն պահպանվում ու բարելավվում են հողի
հատկությունները, այլև ստացվում է տնտեսական բարձր արդյունք: Հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման ռացիոնալ միջոցներից են արհեստական ոռոգումը, հողերի մաքրումը քարերից, ծառերի ու թփուտների կոճղերից:

Հողերի քիմիական աղտոտում

Վարդգես Պետրոսյան «Կինը, որին ես այլևս չհանդիպեցի…»

Վարդգես Պետրոսյանը պատմում է մի կնոջ մասին, ում հանդիպում էր ամեն օր կանգառում կամ տրոլեյբուսում։ Կինն ուներ սովորական արտաքին, սակայն մի բան կար իր աչքերում, որ գրավեց հեղինակին։ Նա սովորել էր, որ պետք է ամեն օր տեսնի այն կնոջը։ Մի անգամ, երբ իրար կողք էին նստած տրոլեյբուսում, նա նկատեց, որ կնոջ մեջ թախիծ կա։ Պարզվեց, որ կինն իրոք տխուր էր։ Առաջին զրույցից հետո նրանք սկսեցին խոսել, բայց խոսում էին երկուսին էլ չհետաքրքրող բաներից։ Այդ կինը իր սրտում ուներ շատ զգացմունքներ, որոնք չէր արտահայտել, և մի օր նա պատմեց ամեն ինչ Վարդգեսին, երբ նրանք բաց թողեցին տրոլեյբուսը։ Նա ունեցել էր դժվար հարաբերություններ ընտանիքում, ամուսինը իրեն դավաճանել էր, երբ իրենց երեխան վեց տարեկան էր։ Պատահածի պատճառով նա և իր որդին ամուսնուն չկարողացան ներել, թեև նա ցանկանում էր վերադառնալ նրանց կյանք։ Կինը կանգառից գնում էր իր հիվանդ նախկին ամուսնուն տեսնելու։ Նա չէր կարող նրան թողել մենակ և հիվանդ, չնայած որ չէր ներել։ Դա վերջին օրն էր, երբ հեղինակը տեսավ այդ կնոջը։ Դա նաև նոր կարծիք է առաջացնում նրա մոտ՝ “Ի՞ նչ իմանաս, նրանցից ամեն մեկն ինչքան լույսեր ունի հոգու լուսամփոփի տակ, ի՞ նչ իմանաս՝ նրանցից ամեն մեկն ինչպիսի դժվար խիզախությամբ է ապրում իր կյանքի օրը։”

 

Աղբյուր

Հողերի քիմիական աղտոտում

Հողի աղտոտման աղբյուրներից մեկը մթնոլորտն է: Մթնոլորտի վնասակար խառուրդները նստում են հողի մակերեսին։ Հողի մակերեսային բերրի շերտում կարող են նյութերի վտանգավոր միացություններ, ինչը 20–50%-ով իջեցնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը: Հողի աղտոտման մյուս աղբյուրներն են մետաղաձուլական գործարանների և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները: 20-որդ դարում առաջացավ հողի ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտման վտանգը։ Ռադիոակտիվ նյութերը կարող են թափանցել հողի մեջ և կուտակվել այնտեղ ատոմային պայթյուններից հետո տեղումների արդյունքում։ Հանքային պարարտանյութերի սխալ օգտագործման  դեպքում մեծանում է հողի թթվայնությունը, փոխվում է հողային օրգանիզմների տեսակային կազմը, խախտվում է նյութերի շրջապտույտը, քայքայվում է հողի կառուցվածքը: Արդյունքում հողի բերրիությունը ընկնում է:

About Tigran Hamasyan

Tigran Hamasyan is an Armenian jazz pianist and a composer. Hamasyan was born in Gyumri. None of his family members were musicians, though they had a piano at home, which interested Tigran a lot. He grew up listening to his fathers heavy rock music collection, but by the age of nine he began to immerse himself in jazz. He went to a special musical school when he was six. There he learned how to play the piano. Tigran and his family moved to Los Angeles in 2003. There he took part in many piano competitions. He became famous by his original compositions, which are strongly influenced by Armenian folk music. He started experimenting with Armenian music when he was a teenager. His goal was to merge Armenian melodies into jazz, which is a very hard work. Few Armenian jazz musicians had tried this. He was inspired by Armenian classical composer Arno Babajanyan. He published his first album when he was 18. His music now is widely spread. He also got a top piano award at the 2013 Montreux Jazz Festival. Through his compositions Armenian culture and folk music are  being spread to new listeners all over the world.

Source

“Ճիտին պարտքը” Գրիգոր Զոհրապ

“Ճիտին պարտքը” պատմվածքը Հովսեք աղա անունով մեկի մասին էր, ով ապրում էր իր երկու դստրերի հետ։ Նա վաճառական էր։ Բայց շուտով նա չէր կարողանում լավ հոգ տանել իր ընտանիքի մասին, բայց չէր թողնում, որ իր աղջիկներն իմանան, որ գործերը վատ են։ Որպեսզի կարողա հոգ տանի իր աղջիկների մասին, նա վաճառում է իր ունեցվածքը և մեկնում Պոլիս։ Իր միակ ունեցվածքը ի սև կաշվե պայուսակն էր։ Նա միշտ տանից դուրս էր գալիս այդ պայուսակով, և իրեն հետագա իրավիճակում միայն այն կարողացավ օգնել։ Իր դստերը սպասում էին նրան իրենց տանը, մինչ այդ ժամանակ նա թափառում էր Պալիսի խողոցներով, գումար էր փնտրում, որպեսզի ետ վերադառնա նրանց մոտ։ Պատմվածքի վերջում նա անճաությունից ինքնասպանության է դիմում։

Աղբյուր

Գոյականի հոլովներ

Առաջադրանքներ՝

1․Հոլովել  քաղաք, գիրք, մարդ,  ընկեր բառերը:

Ուղղական։ քաղաքը, գիրքը, մարդը, ընկերը

Սեռական։ քաղաքի, գրքի, մարդու, ընկերոջ

Տրական։ քաղաքին, գրքին, մարդուն, ընկերոջը

Հայցական։ քաղաքը, գիրքը, մարդը, ընկերը

Բացառական։ քաղաքից, գրքից, մարդուց, ընկերոջից

Գործիական։ քաղաքով, գրքով, մարդով, ընկերով

Ներգոյական։ քաղաքում, գրքում, մարդու, ընկերոջ

 

Continue reading “Գոյականի հոլովներ”

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

Պետության տնտեսական հիմնական գործառույթներից է հասարակական բարիքների ապահովումը։ Դա կայանում է համապատասխան օրենքների ընդունմամբ և իրականացմամբ, երկրի ներսում կարգուկանոն հաստատելով։ Պետական բյուջեն կազմվում է տնտեսության ներկայացուցիչներրց և նախաձեռնություններից ստացած դրամական միջոցներով։ Դրանք ձևավորում են պետական բյուջեն, որը օգտագործվում է պետության կողմից իրականացվող գործառույթների վրա։ Պետական բյուջեյի հիմնական եկամուտի աղբյուրներ են ձեռնարկությունների և բնակչության պարտադիր և ոչ պարտադիր հարկային վճարման միջոցները։ Պետական բյուջեն իրականացնում է ծրագրեր, բարեփոխումներ երկիրը բարելավելու համար։